Sample website header

 
 

Homepage

Comuna Balotesti este situata in partea nordica a Judetului Ilfov, la aproximativ 20 km nord de Municipiul Bucuresti.
    Se invecineaza la nord si nord-est cu comuna Snagov, la sud cu orasul Otopeni, la est cu comuna Moara Vlasiei, la vest cu comuna Corbemca, iar la nord-vest cu comuna Peris.
    Comuna Balotesti are in componenta 3 sate:
 *Balotesti,
 *Saftica,
 *Dumbraveni.
    Suprafata totala a comunei este de 5122 ha, din care:

arabil 3577 ha,

pasuni 47 ha,

vii hibride 31 ha,

livezi 9 ha,

paduri 740 ha,

ape si ape cu stuf 184 ha,

cai de comunicatii 137 ha,

curti constructii 385 ha,
alte terenuri 12 ha.
    Comuna Balatesti se incadreaza in Campia Romana si anume din componenta sudica  a CampieVlasiei, denumita Campia Bucurestilor.
    Relieful are aspect de campie cvasiplana, cu o usoara inclinare nord-sud.
    Uniformitatea campiei este intrerupta de Valea Vlasiei la nord si de Valea Cociovalistea la sud, precum si de prezenta unor crovuri rezultate in urma proceselor de claustocarst sufozional mecanic, urmat de cel chimic.
    Adancimea nivelului apei freatice se situaeaza in general intre 5 si 10 m.
   Temparatura medie anuala este de 10.3 grade C. Temperatura medie lunara cea mai ridicata se inregistreaza in iulie (22.3 grade C), si cea mai scazuta in ianuarie (-3.3 grade C). Amplitudinea termica de 71.1 grade C denota caracterul de continentalism al climei.
    Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 555mm/mp cu un excedent in luna iunie si un deficit pluvial in luna februarie.
    Regimul eolian este caracterizat printr-o frecventa si intensitate ridicata a vanturilor  din NE (Crivatul), si urmate de cele din V (Austrul).
    Din punct de vedere geobotanic, comuna Balotesti face parte din zona silvostepei. vegetatia lemnoasa concentrata in padurile fostului Codru al Vlasiei este reprezentata de stejar, cer, garnita, ulm si carpen. Ca subarboret intalnim paducelul, lemnul cainesc, porumbarul etc.
    Ca specii vegetale ierboase, considerate daunatoare culturilor agricole, mai frecvent intalnite sunt: pirul gros, volbura, costreiul, palamida etc.
    De-a lungul Vaii Vlasiei, pe sectoarele neamenajate, vegetatia hidrofila este foarte bine reprezentata.
    Tipurile de sol: cernoziom argilo-iluvial, brun-roscat, brun-rescat luvic, brun si regosol.. Textura solului este mijlocie, ias structura glumerulara.

    Infrastructura
    Drumuri, relelee electrice, retele de apa si canalizare, retele de alimentare cu gaze naturale, retele telefonice.
    In afara drumului de interes national (DN - 1 Bucuresti Ploiesli) a carui intretinere este asigurata de MTLPAT, satul Balotesti continua pe Drurnul Judetean 101, care mani necesita reparatii pe anumite tronsoane. De asemenea, drumul judetean continua prin satul Dumbraveni, pe o lungitne de 3 Km si trebuie amenajat in scopul transportului in comun cu autobuze MTH.
    Toate strazile laterale DN-lui si drumulului judetean sunt pietruite si in stare buna pentru deplasarea pietonilor si a autovehiculelor. Retelele electrice asigura alimentarea tuturor locuintelor construite pana in prezent, urmand sa se faca extinderea acestora in functie de constructiile ce se vor infiinta, prin fonduri de dezvoltare ale S.C. Electrica, asa cum au fost realizate pana in prezernt deoarece veniturile proprii ale populatiei si ale bugetului local nu pot asigura aceste investitii. In prezent se continua lucrarile la retelele stradale de alimentare cu gaze si racordarea consumatorilor, urmand ca finalizarea acestora sa se faca pana la sfarsitul anului 2004. Lucrarile la relelele stradale se realizeaza prin concesionare, iar racordarile individuale pe baza de contract intre beneficiar si antreprenor.
    In ceea ce priveste alimentarea cu apa si canalizarea la blocurile din comuna, acestea se realizeaza pe plan local. Pentru toate satele comunei, pe baza Planului Urbanistic General, s-a intocmit documentatia pentru realizarea alimentarii cu apa si a lucrarilor de canalizare, inclusiv a bazinelor de decantare a apelor reziduale, documentatie care trebuie promovata din fonduri de la bugetul statului sau extrabugetare (SAPARD), in scopul asigurarii finantarii si realizarii acesteia panaa in anul 2005.
    Satele comunei Balotesti sunt racordate la sistemul de telefonie prin fibra optica si centrala telefonica digitala la care sunt racordari sj continua instalarea de posturi telefonice, in functie de cerereri.

Enjoy!

Nice boxes

Created 01/27/2011 06:50:02 | Last change 01/27/2011 06:50:02
Code  ABC-1
Availability  within three days
w/ sales tax  $123.00
w/o sales tax  $123.00
Size 
Amount  -+

Lucky dice

Created 01/27/2011 06:50:03 | Last change 01/27/2011 06:50:03
Code  DEF-1
Availability  within one week
w/ sales tax  $19.00
w/o sales tax  $19.00
Color 
Amount  -+

Retro TV

Created 01/27/2011 06:50:04 | Last change 01/27/2011 06:50:04
Code  GHI-1
Availability  In stock
w/ sales tax  $123.00
w/o sales tax  $123.00
Amount  -+
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one